Kontejnery

Kontejner je standardizovaná přepravní jednotka, která se používá v intermodální dopravě, především s využitím lodní, železniční a silniční dopravy. Jedná se o velkou, pevnou a uzavřenou přepravku technicky uzpůsobenou ke stohování do několika vrstev nad sebou.

První kontejnery byly použity v Anglii, ale ve větším množství je začala používat americká armáda po druhé světové válce.