3D skenování

3D skenování objektů a jejich výroba

3D skenování optickými skenery je bezdotyková a bez laserová metoda, při níž je zaznamenán povrch skenovaného objektu a následně rekonstruován do trojrozměrného modelu, který se dále používá pro reverzní inženýrství, rapid prototyping, vizuální a animační tvorbu, k analýze a ochraně kulturního dědictví nebo jako podklad pro další úpravu a výrobu.

Spider lab

Optická metoda má výhodu v rychlosti skenování a toleranci k různým materiálům. Odpadá nutnost použít trackovací (referenční) značky, které v některých případech ani nelze použít, např. u historických objektů, které by takto mohly být poškozeny, nebo u lidí, kdy je lepení předmětů na kůži nepříjemné a lepidla mohou vyvolat alergickou reakci.

Realizace 3D skenování

Poskytujeme placenou službu 3D skenování zvolených objektů. Jedná se o formu zápůjčky skeneru i s technikem, který zná vlastnosti a možnosti 3D skenerů, umí efektivně používat vhodný software a má patřičné a praktické zkušenosti se skenováním ve 3D. Cena celé zakázky se odvíjí od náročnosti skenování, celkové době, velikosti objektu a je předmětem jednání o celé zakázce.

scanner_casting

Většinou se jedná o pronájem na celý den. Zákazník ve výsledku získá 3D model ve zvoleném formátu (STL, PLY, OBJ, WRL, AOP, PTX, STP, IGS nebo CSV data) včetně následného zpracování dle předchozí dohody. Službu 3D skenování provádíme po celém území České a Slovenské republiky, nebo je zde i další možnost – zákazník dopraví model ke skenování na pobočku HighTech Indsutries s.r.o. (Praha, Brno, Ostrava). Službu skenování je potřeba domluvit telefonicky nebo písemně předem.

3D skenery vám předvedeme a naskenujeme vaše předměty, ze kterých vytvoříme 3D modely.

control.jpg   Reverse Engineering

Další služby v oblasti 3D skenerů a skenování:

  • Konzultace následného využití dat a jejich úprava
  • Vizualizace nasnímaných objektů
  • Reverzní inženýrství – naskenování a následná úprava 3D modelu výrobku pro další výrobu
  • Kontrola kvality – naskenování výrobku a porovnání s teoretickým modelem

 
VÝROBA A POST PROCESSING
Následnou výrobu a post procesing naskenovaných součástí jsme schopni kooperačně zajistit. Pro více informací nám napište na info@ekovovyroba.cz

Chcete být informováni o novinkách ve 3D skenování? Zaregistrujte se u nás na stránkách a již vám nic neunikne.