Nájezdy a rampy

Nájezdy, popřípadě rampy slouží k překonávání výškových rozdílů pomocí kolových přepravníků a usnadňují tak pohyb materiálu. 

V případě zájmu si můžete rampu vybrat a objednat přímo zde.