Odpadkové koše

Odpadkové koše jsou dalším důležitým prvkem městského mobiliáře, které mohou pomoci udržovat veřejný prostor čistý a udržovaný. Správné umístění odpadkových košů může pomoci snížit množství odpadu a nečistot na ulicích a veřejných prostranstvích. Odpadkové koše by měly být umístěny v blízkosti laviček, zastávek městské dopravy, vstupů do budov a dalších míst, kde se může vyskytovat odpad.