Přístřešky na popelnice

Přístřešky jsou zastřešenou stavbou bez obvodových svislých konstrukcí (některých nebo všech) a je určen ke konkrétnímu účelu užívání.