Výstupové žebříky

Žebřík je pomůcka, která umožňuje překonávat velký výškový rozdíl - umožňuje stoupat nebo sestupovat. Jsou to dvě dlouhé svisle postavené stojny, mezi kterými jsou po celé jejich délce v pravidelných vzdálenostech umístěny vodorovné příčky. Při šplhání po žebříku lezec pokládá nohy na dolní příčky a po jednotlivých příčkách stoupá vzhůru. Rovnováhu udržuje tím, že se může držet buď příček nad sebou, nebo se může držet svislých stojen.

Žebřík se opře o stěnu či jiný předmět pod ostrým úhlem, čímž vzniká nakloněná rovina, po které se dá šplhat nahoru. Často se používají pro česání ovoce ze stromů, pro natírání a nebo při záchraně lidí z budov.

Oproti štaflím je u žebříku potřeba, aby se opřel o pevný předmět. Dříve se žebříky vyráběly převážně ze dřeva, ale v současnosti se používají lehčí materiály jako např. hliníkové slitiny.

Samostatnou kategorii potom tvoří výstupové žebříky, vybrat si můžet zde.